Děkujeme Vám za návštěvu

našich webových stránek

Oznamujeme Vám, že od 1. září 2015
Mgr. Karin Pomaizlová, advokátka,
působí jako partner advokátní kanceláře TaylorWessing

Thank You

for visiting our website

Please note that Karin Pomaizlová joined
TaylorWessing Prague as a partner.
Please visit TaylorWessing